Skitse af ældreboligerne. Ombygget 'børnehave' bagerst og 2 nybyggede boligblokke forrest.
De 2 nybyggede boligblokke set fra indgangside med svalegang til boligerne på 1. sal.
Ombygget 'børnehave' til 4 ældreboliger set fra havesiden/privathaver.

16 senior-/ældreboliger i Fuglereden, Grenaa

Bygherre:
Grenaa Andelsboligforening

 

Etageareal:
340 m2 ombygning
1.040 m2 nybygning

 

Opførelsesår:
2001-2003Arbejdet omfattede opførelse af 12 nye ældreboliger fordelt på 2 etager i 2 blokke samt
ombygning af eksisterende bygning (tidligere børnehave) til 4 ældreboliger.
I alt 16 ældreboliger.

 

Nybygninger er opført i mørkegrå teglsten, maghony vinduer og paptag.

Depotrum er integreret i den nye boligbebyggelse og beklædt med træ.

 

Der er skabt en 'varm' og intim bebyggelse i menneskelig skala med både private og
fælles uderum.