Eksisterende 'check-in' område
'Check-in' område efter ombygningen
'Check-in pulte og bagage-bånd
Skitse til 'info-søjle'

Aarhus Lufthavn Afgangshal/check-in

Bygherre:
Aarhus Lufthavn A/S

Bruttoareal:
ca 850 m²

Opførelsesår:
2008-2009

 


Ombygning af afgangshal/check-in område herunder nyt inventar.


Ombygning af bagvedliggende kontorer og bagagehal herunder optimering af bagage-flow og nyt transportbånd.

 

Partiel renovering/opgradering af facader.

 

Første fase i en række af modernise-ringer og renoveringer af lufthavnen.