Den brændte mølle maj 2002
Overmøllen hejses på plads
Den færdige 'nye' Baunhøj Mølle
Snittegning gennem møllen

Baunhøj Mølle, Grenaa

Bygherre:
Grenaa Kommune

Bruttoareal:
210 m²

Opførelsesår:
2004-2005Efter at den historiske Baunhøj Mølle fra 1849 nedbrændte i maj 2002, forestod Tegnestuen projektering og genopførelse af møllen i samarbejde med formodentligt Danmark's sidste møllebyggere.

Projektering af undermølle, nordre- og søndermagasinfløje samt møllekrop- og hat, vinger, gangtøj samt krøjeværk mv.


Derforuden tilsyn på samme.