Renovering - Granparken, Ebeltoft

Exist forhold indgangsside
Exist forhold havesiden

Bygherre: 
djursBO - Afd. 110

 

Projektet omfatter ud- og indvendig renovering af 55 klyngehuse.

Arbejderne omfatter bl.a.:

 • Renovering af hovedkloak og udskiftning af bygningskloak
 • Renovering af badeværelser og køkkener.
 • Renovering af indvendige vægge og lofter, samt terrændæk.
 • Udskiftning af døre og vinduer.
 • Udskiftning af alle tagbelægninger, gavl- og facadebeklædninger.
 • Nye belægninger og hegn i terræn samt
 • etablering af 17 stk tilgængelighedsboliger i stueetage.

 

 

Projektet udføres i totalentreprise.

Forventet byggeperiode sept. 2017 til apr. 2019

Fremtidig havefacade, boligrække A

Demensboliger i Kolind

Illustration - Boliggruppe, Demensboliger

Bygherre:
Syddjurs Kommune

Projektet omfatter:

 

 • Opførelse af 28 nye Demensboliger med tilhørende fællesfaciliteter fordelt på 2 bygningskroppe.
 • Nyt fælleshus sammenbygges med eksist. bygning (børnehave)
 • Renovering og omdannelse af eksist. børnehave til Værested samt Service- og personalefaciliteter.
 • Udvendige depotrum samt
 • etablering af udvendige arealer (belægninger, beplantninger mv).

 

Arbejdet udføres i storentrepriser.

Arbejdet opstartes primo september 2017 og med en forventet byggetid på ca 16 mdr.

 

 

GAB - Helhedsplan for Fuglevænget