Firmaets målsætning

Det er firmaets mål, gennem deltagelse i processer med andre interessenter, at medvirke til at skabe gode fysiske rammer, der øger de daglige brugeres livskvalitet, gennem gode planløsninger, et godt indeklima og æstetiske oplevelser.
Det er firmaets interne målsætning at vægte efteruddannelse af medarbejderne indenfor humanistisk viden hvorved vi kan give vore kunder en bred rådgivning i projekterne, således at kreativitet, arkitektur og økonomi løses i en helhed.


Arbejdsområder

Arkitektfirmaet er i dag et planlægnings- og arkitektfirma, der ikke kun er regionsdækkende men med opgaver fordelt flere steder i landet. Arkitektfirmaets efteruddannelse og opgradering af medarbejdernes viden, har afstedkommet en række henvendelser og forespørgsler på vore ydelser/erfaring, bl.a. fysisk og økonomisk planlægning af boligbyggeri, skolebyggeri, konsulent og sparringspartner for skolebestyrelser, fysiske planmodeller for uddannelsescentre.


Miljørigtig projektering

For at fremme en bæredygtig udvikling indenfor byggeriet anbefaler Arkitektfirmaet helhedsorienterede løsninger på problemstillinger knyttet til områdets ressourceforbrug, miljøbelastning og naturindhold.

Vi vil gerne være medvirkende til, at der bygges "sunde huse". "Miljørigtig projektering" er en arbejdsmetode, der sikrer, at der i byggeriet tages størst muligt hensyn til miljøet. Totaløkonomiske tankegange er aktuelle ved vurderingen af miljørigtige tiltag. Arkitektfirmaet prioriterer, ved fortløbende efteruddannelse af medarbejdere, at udbygge vores erfaring og viden på området i en kontinuerlig proces. Værktøjer og erfaring til miljørigtig projektering er i dag opnået gennem 3 offentlige projekter, hvor der sammen med bygherre er udpeget delområder for værktøjernes anvendelse.


Kvalitetssikring

Gennemførelse af Arkitektfirmaets kvalitetssikring har til formål at minimere risikoen for fejl og svigt i projektmaterialet. På grundlag af EDB-styring af projekter, udføres KS-journalisering, indeholdende projektgranskning af de enkelte faser. KS-ansvarlig for hvert enkelt projekt udpeges og er ansvarlig for at KS-proceduren overholdes.