Toftehøjen, Ebeltoft

Bygherre:
djursBO

Opførelsesår:
2015-2017

 


Ombygning af  det gamle Plejecenter 'Toftevang' i Ebeltoft til 36 familieboliger
Se mere

Forberedelseslokaler

Bygherre:
Roskilde Handelsskole

Opførelsesår:
2014

 

Projektering af nye forberedelseslokaler for
lærerne, Roskilde Handelsskole. 
Se mere

Almene boliger i Auning

Bygherre:
djursBO - Afd. 42

Opførelsesår:
2012-2013

 


Projektering af 12 almene boliger på Banevænget, Auning. 
Se mere

 

Marie Magdelene Centret

Bygherre:
Randersegnens Boligforening

Opførelsesår:
2011-2012

 

Projektering af 24 boliger til handicappede som tilbygning til eksisterende institution med stor vægt på tilgængelighed. Se mere

 

Fuglsangvej, Grenaa

Bygherre:
Grenaa Andelsboligforening

Udførelsesår:
2009-2011

 

Gennemgribende renovering af Friis og Moltke's byggeri fra 1969. Bebyggelsen består af 11 blokke med 94 lejligheder i ét og to plan. Se mere

 

Aarhus Lufthavn Afgangshal

Bygherre:
Aarhus Lufthavn A/S

Opførelsesår:
2008-2009

 

Ombygning af afgangshal, check-in område og kontorer. Bagagehallen er optimet med bedre bagage-flow. Se mere

 

Roskilde Handelsskole, kantine

Bygherre:
Roskilde Handelsskole

Opførelsesår:
2006-2007

 


Tilbygning af ny kantine samt total ombygning af kantine-køkken og -udsalg. Formsprog er tilpasset 'skib' - vandrehal. Se mere

 

Baunhøj Mølle, Grenaa

Bygherre:
Grenaa Kommune


Opførelsesår:
2004-2005

 

Projektering og genopførelse af den historiske Baunhøj mølle fra 1849. 
Se mere

 

Syddjurs Friskole Egens

Bygherre:
Syddjurs
Friskole

Opførelsesår:
2003-2004

 

Projektering af nyt musiklokale og multirum samt etablering af uderum og amfi-scene for Syddjurs Friskole. Se mere

 

Faglokaler, Toftevangskolen

Bygherre:
Ebeltoft
Kommune

Opførelsesår:
2002-2003

 

Om- og tilbygning af nye faglokaler til Toftevangskolen, Ebeltoft. 
Se mere

 

Roskilde Handelsskole 'skibet'

Bygherre:
Roskilde
Handelsskole

Opførelsesår:
1997-1998

 

 

 

Projektering af nyt kursuscenter, samt ombygning af eksisterende undervisningslokaler. Se mere

 

Facaderenovering, Grenaa

Bygherre:
Grenaa Andelsboligforening

Opførelsesår:
2014-2015

 

Renovering af facader på indgangsside mod øst samt gavle mod nord på Afd. 2.1&2 
Se mere

Vejle Spildevand

Bygherre:
Vejle Spildevand

Opførelsesår:
2012-2013

 

 

Projektering af ny slambehandlingsanlægs-
bygning, Vejle Spildevand. 
Se mere

 

Almene boliger i Ebeltoft

Bygherre:
djursBO - Afd. 79

Opførelsesår:
2012-2013

 

 

Projektering af 12 almene boliger på Søhusvej, Ebeltoft. 
Se mere

 

Kultur- & bevægelseshus

Bygherre:
Samsø
Kommune

Opførelsesår:
2011-2012

 

Ombygning af en traditionel idræts-/sportshal til et Kultur- og bevægelseshus i Tranebjerg på Samsø. Se mere

 

Bevægelsesakademiet

Bygherre:
Roskilde
Handelsskole

Opførelsesår:
2009-2011

 

Skolen ønsker at opføre en bygning, der i formsprog og materialevalg sender markante signaler til de forbipasserende. Se mere

 

10 nye undervisningslokaler

Bygherre:
Roskilde
Handelsskole

Opførelsesår:
2007 - 2008

 

Projektet omfattede et nyt undervisningsafsnit med 10 lokaler på nordsiden af Kursuscentrets hovedbygning 'skibet'. Se mere

 

Skanseparken Afd 7

Bygherre:
Ebeltoft Boligselskab


Opførelsesår:
2005-2009

 

Totalrenovering af badeværelser og køkkener i 60 lejligheder.
Se mere

 

Arbogavej / Bakkehegnet

Bygherre:
Ebeltoft Boligselskab


Opførelsesår:
2003-2005

 

Gennemgribende renovering af rækkehuse beliggende på Arbogavej og Bakkehegnet i Ebeltoft. Se mere

 

Seniorboliger, Bønnerup

Bygherre:
Grenaa 
Andelsboligforening 

Opførelsesår:
2002-2004

 

Projektering af 18 seniorboliger fordelt på 2 overdækkede 'boligstænger' i Bønnerup Strand, Norddjurs Kommune. Se mere

 

Ældreboliger Åstien Grenaa

Bygherre:
Grenaa 
Andelsboligforening

Opførelsesår:
2000-2002

 

Projektering af 16 nye ældreboliger fordelt på 2 etager i blokke nær Grenaa å, Norddjurs Kommune. Se mere

 

AMU Center Djursland

Bygherre:
AMU Center
Djursland

Opførelsesår: 
1996-97

 

 

 

Projektet omfattede ny ankomstareal og ombygning af  kantine, faglokaler og køkkenfaciliteter. Se mere

 

    
    

Aktivitetscenter, Ebeltoft

Bygherre:
Syddjurs Kommune

Opførelsesår:
2014

  

Projektering af nyt aktivitetscenter 'Kernehuset'
for ældre borgere i Ebeltoft. 
Se mere

Boliger i Åbyen, Grenaa

Bygherre:
Grenaa 
Andelsboligforening

Opførelsesår:
2012-2014

 

Projektering af 30 nye almene boliger fordelt på 2 stk 4-etages boligblokke i Åbyen, Grenaa. 
Se mere

 

Kombi bibliotek, Samsø

Bygherre:
Samsø Kommune

Opførelsesår:
2012-2013

 

 

Ombygning af exist. skole og skolebibliotek til kombi-bibliotek for Samsø's borgere. 
Se mere

 

Udvendige belægninger

Bygherre:
Roskilde
Handelsskole

Opførelsesår:
2011

 

Projektet omfattede udvendige belægninger og gartnerarbejder ved og omkring Aktivitetshallen. 
Se mere

 

Festpladsen Ebeltoft

Bygherre: 
Syddjurs Kommune

Opførelsesår:
2009

 

Vinderprojekt i arkitektkonkurrence. Aktivitetshusets geometri består af 2 kuber, der er skudt ind i hinanden. Se mere

 

Skanseparken Afd 9

Bygherre:
Ebeltoft Boligselskab 

Opførelsesår:
2007-2011

 


Både boliger og de udvendige arealer har fået et generelt løft fra et slidt og tungt socialt område til et moderne boligkvarter. Se mere

 

Tandklinik Toftevangskolen

Bygherre:
Ebeltoft
Kommune

Opførelsesår:
2005-2006

 

Om- og tilbygning af eksist. skoletandlægeklinik på Toftevangskolen, Ebeltoft. 
Se mere

 

Boliger i Rønde

Bygherre:       
Randersegnens
Boligforening

Opførelsesår: 
2003-2006

 

Projektering af 27 boliger fordelt på 2- og 3 etages boligblokke samt erhvervslokaler. 
Se mere

 

Senior-/ældreboliger, Grenaa

Bygherre:
Grenaa
Andelsboligforening

Opførelsesår:
2002-2004

 

Projektering af 12 senior-/ældreboliger i 2-etagesnybyggeri og ombygget børnehave, Norddjurs Kommune. Se mere

 

Kursuscenter i Grenaa

Bygherre:
Grenaa
Handelsskole

Opførelsesår:
1996-1997

 Projektering af nyt KursusCenter for Grenaa Handelsskole til voksenundervisning. Se mere