Udvidelse af bofællesskab ved Marie Magdalene Centret, Ryomgård

Facade af Blok 1
Gavl - indgang Blok 2
Trappe i foyer, blok 2
Terrænspring ved facade, blok 2

Bygherre:
Randersegnens Boligforening Afd. 203

Bruttoreal:
2.670 m²

Opførelsesår:
2011-2012

 

Projektering af 24 boliger til psysisk- og fysisk handicappede mennesker.

Boligerne opføres som tilbygning til eksisterende institution og der er i projektet lagt stor vægt på
tilgængelighed.

Boligerne opdeles i grupper af 8 stk med tilhørende spise- og opholdsrum, hvilket sikre overskuelig-
hed og en vis form for intimitet.

Alle rum er indrettet med fokus på trivsel, funktion og fleksibilitet, ligesom institutionspræget er søgt
fjernet ved valg af materialer, inventar og belysning.

For 8 af boligerne er der etableret egen indgang udefra - blok 1.

Der er endvidere etableret nye udenomsarealer, parkerings- og vejanlæg i forbindelse med byggeriet.

Byggeriet er afleveret til brugerne medio oktober 2012.