Indgangside og fælles adkomstareal
Boliger set fra havesiden
Tag på redskabsrum klargjort for opsætning af solceller

12 almene boliger på Søhusvej, Ebeltoft

Bygherre:
djursBO
Afd. 79

Bruttoareal:
1.263 m²

Opførelsesår:
2012-13

 

Projektering og tilsyn af 12 almene boliger på Søhusvej, Ebeltoft.

Bebyggelsen består af 6 dobbelthuse med 2 boliger i hver. Der er ialt 6 boliger á 101,1 m² og 6 stk boliger á 109,5 m². Til den enkelte bolig er der etableret redskabsrum og privat have.

Der er fælles adgangsvej til bebyggelsen med fælles parkeringsarealer og renovations-ø.

Boliger er opført som træbyggeri med tagpapdækning. Vådrum er dog opført i porebeton.

Bebyggelse er afleveret til bygherre ultimo august 2013.