12 almene boliger Banevænget, Auning

Ankomstside af boligblok

Bygherre:
djursBO - Afd. 42

Bruttoreal:
1.060 m²

Opførelsesår:
2012-2013

 

Projektering af 12 almene boliger på Banevænget, Auning.

Bebyggelsen består af 3 boligstænger, hver indeholdende 2 stk 3-rums boliger á 77,3 m² og 2 stk 4-rums boliger á 99,4 m².

Til hver bolig er der etableret redskabsrum og privat have.

Der er fælles adgangsvej til bebyggelsen med fælles parkering, opholdsarealer og 2 stk renovationspladser.

Bebyggelsen er opført i traditionel fuldmuret byggeri med tagpapdækning.

Byggeriet er afleveret til bygherre primo september 2013.