Musiklokale
Multisal og amfi-scene
- livet er en balancekunst....

Syddjurs Friskole, Egens

Bygherre:
Syddjurs Friskole

Bruttoareal:
292 m² nybygning

Opførelsesår:
2003-2004

 


Etablering af to nye bygninger i sammenspil med skolens eksisterende bygninger.

 

Projektet består af nyt musiklokale og multirum samt etablering af uderum og
amfi-scene.

 

Den ene nye bygning består af en multisal, som kobler sig på eksisterende bygning
med en overdækning. Den skaber optimale forhold for skolens undervisningsform
og pædagogik.

 

Multirummet benyttes til koncerter, teater, fællesmøder, gruppearbejde og udstillinger.

Den anden bygning fungerer som musikrum med mulighed for stationær instrument-
opstilling.

 

Som omdrejningspunkt for alle skolens bygninger etableres nye udendørs arealer med
belægning og med en amfi-scene, der optage terrænnets niveauforskelle.