Trappe og elevator/lift til boligerne på 1. sal.
'Gårdmiljø' - Boligblokkene forbundet via åbne svalegange.
Facade mod Grenaa å - Private terrasser og altaner.

16 ældreboliger ved Åstien, Grenaa

Bygherre:
Grenaa Andelsboligforening

 

Etageareal:
1.319 m2 boligareal 

 

Opførelsesår:
2000-2002Arbejdet omfattede opførelse af 16 nye ældreboliger fordelt på 2 etager i blokke nær Grenaa å.
Bebyggelsen er opdelt i 3 blokke sammenbundet af åbne svalegange med adgang via trappe
og elevator/lift.
Integreret i gangforbindelserne/svalegangene er placeret depottårne til de enkelte bolig-enheder.

Der er i bebyggelsen etableret fælles vaskeri.

Boligerne har terrasse henholdsvis altan mod havesiden.

 

Bebyggelsen er opført i gulbrune teglsten markeret med 'indgangsfeler' til den enkelte bolig i
lærketræ, alu-vinduer og fladt paptag.

 

Ialt 1.319 etagemeter boliger, 73 m² depoter, 116 m² svalegange samt trapper og elevator/lift.

 

Der er skabt en 'varm' og intim bebyggelse i menneskelig skala med både private og fælles
uderum.