Facade med altaner, syd
Gavl/facade af ankomst-siden, nord
Trappetårn

30 almene boliger i Åbyen, Grenaa

Bygherre:
Grenaa Andelsboligforening - Afd. 15

 

Etageareal:
3.140 m2 bruttoetageareal 

 

Opførelsesår:
2012-2014Arbejdet omfattede opførelse af 30 nye almene boliger i Åbyen, Grenaa.

 

Bebyggelsen består af 2 seperate boligblokke på hver deres adskilte matrikel
med henholdsvis 14 (pcl. B) og 16 boliger (pcl. C)

 

De enkelte boligblokke er opført i 4 etager og over den samme planløsning.
Pcl. B har dog 2 store tagterrasser på 4. sal, hvor pcl. C har lejligheder, som
i de underliggende etager.

 

lejlighedernes adgang er løst ved etablering af trappe- og elevatortårne som
giver adgang til åbne altangange og herfra til den enkelte bolig.

 

I tilknytning til altangange er der tilknyttet depottårne - to til hver bebyggelse. 

 

Bebyggelsen er opført i bagmurselementer med udvendig isolering og puds
samt alu-vinduer og fladt tag.