Blok A efter renoveringen
Blok C efter renoveringen
Nyt husnummer til nr. 40 om aftenen...

Renovering af Afd. 2.1&2 Fuglevænget, Grenaa

Bygherre:
Grenaa Andelsboligforening

 

Opførelsesår:
2014-2015

 


Projektet omfattede renovering af facader på indgangsside mod øst samt gavle 
mod nord på 4 boligstænger beliggende på Fuglevænget 16-62 i Grenaa - i alt
144 lejligheder.

 

Renoveringen omfattede:
Facadeisolering, udskiftning af vinduer, efterisolering af tagrum og efterisolering af
kælderlofter, lydisolering i samtlige trappeopgange samt opsætning af skifer på
facader og gavle.

Derforuden blev der anlagt og plantet bøgepur i bede foran indgangsfacaderne
samt opsat nye cykelstativer langs de renoverede indgangsfacader.

 

Facaderenovering blev afleveret til bygherre august 2015.